LIGA SZKÓŁ KRAKOWSKICH - 2019 II edycja

Liga Szkół Krakowskich - Białka Kaniówka

Możliwy dojazd dla zainteresowanych. Zgłoszenia na dojazd mailem liga@lider.krakow.pl  do 12.02.2019 do godz. 21:00.

Zapisy: poprzez formularz

Oglądanie trasy: od godz. 10:30 - 10:45

Start: godz. 11:00

REGULAMIN VI LIGI SZKÓŁ KRAKOWSKICH 2019

 

VI Liga Szkół Krakowskich 2019 w narciarstwie zjazdowym organizowana jest przez Klub Narciarski LIDER. Celem ligi jest popularyzacja narciarstwa wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Krakowskiego Obszaru Miejskiego.

 

1. UCZESTNICY

Uczestnikami Ligi Szkół Krakowskich są uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów Krakowskiego Obszaru Miejskiego tj. Krakowa, Wieliczki i Skawiny, urodzeni w latach 2012 – 2000.

 

2. GRUPY WIEKOWE

Podział na grupy wiekowe oraz ich oznaczenie:

rocznik 2011 – 2012

G01 - dziewczęta

G02 - chłopcy

rocznik 2009 – 2010

G03 - dziewczęta

G04 - chłopcy

rocznik 2007 – 2008

G05 - dziewczęta

G06 - chłopcy

rocznik 2004 – 2006

G07 - dziewczęta

G08 - chłopcy

rocznik 2000 – 2003

G09 - dziewczęta

G10 - chłopcy

 

Uwaga:  W związku z wygaszaniem Gimnazjów i startem tylko 1 rocznika nie przewiduje się stworzenia odrębnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych.

 

3. ZGŁOSZENIA

3.1. Zgłoszenia na zawody dokonują szkoły wymienione w punkcie 1 wypełniając na każdą edycję formularz na stronie https://www.liderkrakow.pl

3.2. Zgłaszający do każdej edycji podają imię i nazwisko, rok urodzenia zgłaszanego zawodnika oraz szkołę i miejscowość.

        PROSIMY O PODAWANIE KAŻDORAZOWO NAZWY I NUMERU SZKOŁY ZAWSZE WEDŁUG TEJ SAMEJ ZASADY CZYLI.: SP(spacja)nr szkoły np. SP 7 Kraków, PSP(spacja)nr szkoły np. PSP 7 Wieliczka, G(spacja)nr szkoły np. G 7 Bibice. Nie zastosowanie tego schematu może sklasyfikować szkołę jako dwie różne np. SP 7 oraz SP7.

3.3. Po zgłoszeniu każdy zawodnik otrzyma swój indywidualny kod.

3.4. Ten sam zawodnik może być zgłoszony tylko przez jedną szkołę.

3.5. Dla zapewnienia dobrej komunikacji w formularzu zgłoszeniowym proszę podać imię i nazwisko zgłaszającego lub osoby odpowiedzialnej za zawodników, numer telefonu oraz mail.

3.6. Przed pierwszym startem każdy opiekun / trener podpisuje załączone oświadczenie.

 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ

Na pierwszą edycję zgłoszenia winny być dostarczone w formie elektronicznej (patrz p. 3.1.) do 01.02.2019r. (piątek), a na kolejne edycje na 2 dni przed planowaną datą zawodów.

Na każde zawody zgłaszamy się osobno!

 

5. WYMAGANIA OD ZAWODNIKA

5.1. Umiejętność pokonania na nartach trasy slalomu giganta.

5.2. Posiadanie bezpiecznego sprzętu do narciarstwa zjazdowego.

5.3. Posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej.

5.4. Ważne badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego (rodzica) o braku przeciwwskazań  do uprawiania narciarstwa.

5.5. Aktualne ubezpieczenie NNW.

5.6. Start w kasku narciarskim.

 

6. KONKURENCJE LIGI.

6.1.  slalom gigant (GS) – 4 edycje.

 

7. LOSOWANIE

7.1. Losowanie odbywa się komputerowo dzień przed zawodami.

7.2. Do pierwszego startu losowani są wszyscy zawodnicy w każdej grupie.

7.3. Do kolejnych startów losowanie w grupach odbywa się wg klucza: z klasyfikacji generalnej pierwsza piętnastka, a potem pozostali zawodnicy z grupy.

 

8. SPOSOBY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

8.1. W trakcie jednego dnia zawodów odbędą się dwa przejazdy. W zależności od warunków 2-gi przejazd może być ograniczony do najlepszej 15 po pierwszym przejeździe (w każdej grupie) lub odwołany.

8.2. Oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi numerami startowymi, chyba że ze względu na warunki śniegowe Jury zawodów ustali inaczej.

8.3. W czasie oglądania trasy jazda po niej przez światło bramki lub równolegle do przejazdu w ogrodzonej części stoku grozi dyskwalifikacją.

8.4. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie doszło do wypięcia obu nart. Zawodnik może przypiąć wypiętą jedną nartę i kontynuować przejazd na dwóch nartach lub kontynuować przejazd na jednej narcie - nie przypinając drugiej narty (nie polecamy).

 

9. WYNIKI

9.1. W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc w/g rzeczywistego czasu przejazdu mierzonego fotokomórką.

9.2. Czas podawany na wyświetlaczu po przejeździe zawodnika oraz zapisywany na Tablicy Czasów Nieoficjalnych jest czasem orientacyjnym. Ważny jest czas zarejestrowany na wydruku z fotokomórki.

9.3. W możliwie najkrótszym czasie po przejeździe ostatniego zawodnika zostaną wywieszone Wyniki nieoficjalne  z podaną kolejnością zajętych miejsc. Przez 15 minut od wywieszenia tych wyników można zgłaszać zastrzeżenia zgodnie z p. 15.3  (nie dotyczy błędów „literówek”).

 

10. NAGRODY

10.1. Po każdej edycji zawodnicy w każdej grupie otrzymują indywidualnie medale za miejsca 1 – 3 oraz dyplomy za miejsca 1 – 10.

10.2. Za zdobyte miejsce w każdej edycji są przyznawane punkty (patrz punkt 10), które służą do klasyfikacji końcowej oraz klasyfikacji szkół.

10.3. W klasyfikacji końcowej zawodnicy otrzymują indywidualnie puchary za miejsca 1 – 3, dyplomy za miejsca 1 – 10 oraz w miarę możliwości organizatora nagrody rzeczowe.

 

11. PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

11.1. Ilość punktów za zdobycie poszczególnych miejsc w grupie:

Miejsce/Punkty

1 = 100

2 = 80

3 = 60

4 = 50

5 = 45

6 = 40

7 = 36

8 = 32

9 = 29

10 = 26

11 = 24

12 = 22

13 = 20

14 = 18

15 = 16

16 = 15

17 = 14

18 = 13

19 = 12

20 = 11

21 = 10

22 = 9

23 = 8

24 = 7

25 = 6

26 = 5

27 = 4

28 = 3

29 = 2

30 i dalsze = 1

 

11.2. Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu i otrzymują punkty w/g w/w klucza.

11.3. Do Klasyfikacji końcowej liczą się 3 najlepsze wyniki z 4 edycji. Jeśli odbędą się 3 lub 2 edycje to liczą się dwa wyniki.

 

12. KLASYFIKACJA SZKÓŁ

12.1. Do klasyfikacji szkół liczą się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników indywidualnie.

12.2. Trzy najlepsze szkoły podstawowe i trzy gimnazjalne otrzymają puchary.

 

13. OPŁATY

13.1. Opłata za zgłoszenie zawodnika do Ligi Szkół Krakowskich wynosi: bez opłat

13.2. Opłata za start w każdej edycji zgłoszonego zawodnika (p.3.1) wynosi 30 zł.

 

14. TERMINY I MIEJSCA ZAWODÓW

Podane są w kalendarzu zawodów na www.liderkrakow.pl 

Podsumowanie Ligi:

Kwiecień - Maj 2019

Kraków, Hotel pod Wawelem

 

15. SPRAWY ORGANIZACYJNE

15.1. Numery startowe dla danej szkoły odbiera trener lub opiekun na podstawie zgłoszenia.

15.2. Opiekun / trener jest odpowiedzialny za zwrot numerów startowych po zawodach.

          Prosimy o zwrot numerów startowych po ostatnim przejeździe zawodnika na mecie lub do biura zawodów. Dziękujemy.

15.3. Odwołania i protesty Organizator przyjmuje w terminie do 15 minut od ogłoszenia wyników w/g NRS za kaucją 200 zł.

15.4. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe Organizator ma prawo w dniu poprzedzającym a nawet w dniu imprezy odwołać zawody lub wprowadzić zmiany w ich organizacji mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zawodów.

15.5. Zawody są rozgrywane na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego oraz Regulaminu Ligi Szkół Krakowskich, których interpretacja i zmiany przysługuje Organizatorowi zwodów.

15.6. Wszystkie bieżące informacje oraz wyniki znajdują się na stronie https://www.liderkrakow.pl .

 

 

!!! ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW !!!

ZałącznikRozmiar
PDF icon LSK-2.pdf802.95 KB
Białka Tatrzańska - Kaniówka