REGATY EKOLOGICZNE

regaty na Bagrach

XIV REGATY O PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA
w klasach: Optimist A i Optimist B
Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa, Cadet
Kraków, 29.09.2018 – 07.10.2018
LIGA POŁUDNIOWA
w klasach: Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7
.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Klub Żeglarski Horn Kraków
1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017 - 2020.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie stosowana jest kara zgodnie z PRŻ Wstęp – Adnotacja.
[NP] oznacza przepis, który nie stanowi podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.
1.6 Do listy przepisów w PRŻ 63.1 należy dodać PRŻ 64.4(b).
2 REKLAMOWANIE [DP]
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa i Cadet.
3.2 Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w biurze regat:
a) dla klasy Optimist w dniu 28.09.2018 w godz. od 17 00 do 20 00 oraz w dniu 29.09.2018 w godz. od 08 30 do 10 00.
b) dla klas Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa i Cadet w dniu 05.10.2018 w godz. od 17 00 do 20 00 oraz w dniu 06.10.2018 w godz. od 08 30 do 10 00.
3.3 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4 Starty do wyścigów w danych klasach będą przeprowadzane wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
a) dowód wpłaty wpisowego do regat;
b) aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
c) licencja sportowa zawodnika PZŻ;
d) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
e) certyfikat lub świadectwo pomiarowe;
f) licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania)
4 WPISOWE DO REGAT
4.1 Wpisowe do regat wynosi:
KLASA
WPŁATA
Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7,
Ok-Dinghy, Europa
50,00 zł
Cadet
80,00
4.2 Opłaty wpisowej należy dokonać w Biurze regat podczas zgłoszeń finalnych.

optimist, laser

klub@lider.krakow.pl lub na grupie sekcji: https://www.facebook.com/groups/1222317927788212/